Print Against War: Wij steunen Oekraïne

4 Mei 2022, Tallinn. De Russische invasie van Oekraïne heeft een catastrofale humanitaire crisis veroorzaakt die niemand onberoerd laat.  Vele levens zijn verloren gaan, eigendommen en infrastructuren werden vernietigd en het bestaansrecht van miljoenen worden elke dag bedreigd. Het is onze plicht als mensen om de burgers van Oekraïne zo goed mogelijk te ondersteunen en bij te staan in hun diepste tijd van nood.

Dit nieuwe initiatief, Print Against War, roept drukkers en converters, uitgevers, influencers en toeleveranciers van de druk- en verpakkingsindustrie op om hun krachten te bundelen om hun collega’s te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Naast de oorlog in Oekraïne, strekken de doelen van de organisatie zich uit tot hulpverlening om het sociaaleconomische weefsel van de print community te helpen herstellen in elke regio die door oorlog is getroffen.

Wat is Print Against War?

Print Against War, een non-profit initiatief van de Meaningful Print Foundation, zal Oekraïense druk- en verpakkingsbedrijven helpen om te blijven werken, of ondersteuning te bieden wanneer ze hun producties weer kunnen opstarten. Samen zijn Print Against War en de Meaningful Print Foundation ontworpen om de wereldwijde druk- en verpakkingsindustrie te mobiliseren om belanghebbenden te helpen omgaan met oorlogen, natuurrampen, epidemieën / pandemieën en andere schadelijke en ontwrichtende gebeurtenissen. Daarnaast zal de Meaningful Print Foundation werken aan langetermijnprojecten die de grafische industrie toelaten om een positieve impact te hebben op de planee door gendergelijkheid, koolstofneutralisatie, duurzame productie, onderwijs voor studenten in nood en inclusie van mensen met een handicap in het personeelsbestand aan te pakken.

Hoe zal Print Against War middelen verzamelen?

Het programma staat open voor alle leveranciers, drukkers en andere leden van de printgemeenschap die hulp willen bieden. Om het verzamelen van donaties van een brede basis aan te moedigen, stelt Print Against War voor dat online druk- en verpakkingsbedrijven een vrijwillige donatieoptie toevoegen aan hun e-shops. Hierdoor kan een brede basis van ontwerpers, bureaus, printserviceproviders en individuen over de hele wereld bijdragen. Daarnaast kunnen ook directe donaties of andere vormen van materiële hulp aangeboden worden (bijv. gratis of tegen speciale prijzen verbruiksartikelen, papier, enz.). Ten slotte werkt Print Against War aan het creëren van allianties tussen drukkers in de Europese Unie en in Oekraïne, zodat banen kunnen gedeeld worden, waardoor hun voortbestaan mogelijk wordt.

Hoe zal Print Against War middelen toewijzen?

De Meaningful Print Foundation is bezig met het opzetten van een system om de toewijzing van middelen transparant te maken.  Via de toezichtsraad wordt geval per geval beoordeeld en geschikt bevonden.  Alle gefinancierde projecten worden zichtbaar gemaakt.

Print Against War getuigenissen

Binnen het initiatief en op de website wil Print Against War rechstreeks verhalen uit het veld brengen, oekraïense drukkers een stem geven door middel van getuigenissen en solidariteitsboodschappen verzamelen vanuit de grafische industrie. Onder hen:

  • WhatTheyThink, een toonaangevende onafhankelijke, in de VS gevestigde media-organisatie voor de grafische industrie – “We zijn solidair met degenen die proberen dit soort oorlog en onderdrukking te bestrijden, en we staan voor democratische waarden. Vrijheid van meningsuiting, communicatie en print zijn daar altijd een groot onderdeel van geweest.”
  • Marcus Timson, co-founder van Future Print — “We moedigen iedereen in de grafische sector aan om onze collega’s in Oekraïne te helpen hun bedrijven weer op te bouwen en achter dit fantastische initiatief te staan.”
  • Alon Bar-Shany, voorzitter van Highcon en voormalig algemeen directeur van HP Indigo — “Want uiteindelijk zal ook deze oorlog een einde kennen. En het leven komt terug. Als grafische industrie denk ik dat we onze collega’s willen helpen.”

De organisatie heeft ook duomedia gevraagd, een toonaangevend PR-bureau, om te helpen de zichtbaarheid voor dit initiatief te versterken.

“Naast de humanitaire inspanningen die individuen, gezinnen en bedrijven leveren om de Oekraïense bevolking en vluchtelingen te ondersteunen, geloven we dat een industriebrede reactie essentieel is”, zegt Lorenzo Villa, mede-oprichter van de Meaningful Print Foundation. “Print Against War is het eerste wereldwijde ondersteuningsproject voor een regionale print- en verpakkingsmarkt in nood. We beschouwen het als slechts de eerste die de Meaningful Print Foundation in de toekomst kan coördineren.”